06 21 97 98 20 praktijk.yryda@gmail.com

 

Lieve engelen

 

Welke wondertjes mag ik vandaag verwachten? 

Helende kracht van de aartsengelen

Zoek niet naar vrede. Zoek helemaal niet naar een andere toestand dan die waarin je nu verkeert, want anders bouw je innerlijk conflict en onbewust verzet op.
Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, wordt die onvrede veranderd in vrede.
Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je naar de vrede.
Dat is het wonder van de overgave.
Als je aanvaardt wat is, wordt elk moment het beste.
Dat is verlichting.

 

Eckhart Tolle uit: De kracht van het Nu in de praktijk.

 

 

⇒ aartsengel Michaël

De energieen van aartsengel Michaël brengen vrede, vrijheid, bescherming, en geloof (vertrouwen) over. Zijn prachtige vibratie die wij vertalen als een koningsblauwe mantel omhult je ziel met een heilige bescherming waarin je je geborgen voelt en alles los kunt laten.
Diepe vrede vervult je en je voelt je innerlijk rustig en gelaten. Je ontspant, je bent veilig.
tegelijkertijd is aartsengel Michaël een uitermate krachtige energie en wordt vaak als een lichtzwaard voorgesteld. Dit lichtzwaard symboliseert de bevrijdende werking op je ziel, want Michaël is in staat om je innerlijke barrières en remmingen, die veelal een karmische oorsprong hebben, te doorsnijden en weg te nemen. Wanneer je je uit situaties of van mensen wilt bevrijden die voor jouw innerlijke groei niet langer stimulerend zijn, kun je aartsengelen Michaël aanroepen en hem vragen om dat waarin je vastzit op te heffen.  Het blauw van zijn vibraties intensiveert de kracht van je geloof en verbindt je met je intuïtie.
Aartsengel Michael is verbonden met het element water. Als een diepe oceaan neemt hij je ziel in zich op en laat je je goddelijke eenheid ervaren. Je weet je dan volledig geborgen, als een embryo in het oerwater van de goddelijke moederschoot.

 

⇒ Aartsengel Jophiël

Aartsengel Jophiël geeft jou de overvloed van het universum, de diepzinnige innerlijke wijsheid en de zonnige vreugde en levendigheid door. Net zoals zonlicht stimuleert de stimuleert de kleur geel van zijn vibraties al je rijkdom van het universum en versterkt je vermogen tot transformatie.
Goudgeel heeft een verhelderend en stimulerend effect op je ziel en je gaat merken: ” IK BEN de zon van mijn leven”
Vanuit dit bewustzijn, dat verbonden is met de kracht van de levensvreugde, ervaar je je eigen creativiteit en grijp je dankbaar de kansen aan om je verlangens te verwezenlijken. Jophiël zet je aan tot daden en stimuleert je de schat aan talenten en gaven die je in je hebt op speelse wijze aan te wenden. En de vreugde die voor jou voelbaar is in zijn energieën, is de motor van elke ontwikkeling.
Aartsengel Jophiël is met het element water verbonden, net als de zonnevlecht van je lichaam. Wanneer je midden in het leven staat, drukt je goddelijkheid zich uit in alle aspecten van je leven en ervaar je de goddelijke rijkdom in het hier en nu.

 

 

⇒ aartsengel Chamuël

Aartsengel Chamuël omarmt jou met zijn onvoorwaardelijke Liefde, medeleven en bijstand. Zijn rozerode energieën verwarmen je hart en vullen je geheel met goddelijke Liefde, die jou rijkelijk toestroomt vanuit het universum. In Chamuëls energieën voel je je onvoorwaardelijk bemind en aanvaard, en diepe oude wonden mogen helen. Liefde is in haar tedere vibratie de machtigste energie van het universum. Liefde is immers in staat alles op te heffen, te vergeven, te verenigen en te aanvaarden.
Gehuld in de rozerode energieën groeit de liefde voor jezelf en leer je te ontvangen. Vanuit deze innerlijke rijkdom en zorg kun je vrijelijk liefde wegschenken – iets wat van nature bij liefde hoort. Zo ondervind je uit eigen ervaring de kosmische wet die inhoudt dat hoe meer liefde je schenkt, hoe meer die naar je terugvloeit.
Bij aartsengel Chamuël hoort het element lucht. “Liefde zit in de lucht”, is zonder grenzen. De mens heeft haar nodig, zoals lucht bij het ademhalen. Adem daarom elke dag de rozerode energie in, laat je vollopen met goddelijke liefde om die dan door je wijd geopende hart heen te laten stromen. Daarmee zegen je het leven en al wat is.

 

⇒ Aartsengel Gabriël

aartsengel Gabriël is verbonden met het goddelijke licht en staat voor de energieën van helderheid, zuiverheid en eenheid. Zijn kristalheldere energieën werken zowel verhelderend en ordenend op gedachtepatronen als op psychische blokkades, doordat de kristallijnen energieën tot in de cellen laten doorwerken en daar zelfs oude rommel opruimen.
De kristalwitte stralen brengen het licht van de kosmische orde in de vaak heel solide gedachtenconstructies die niet langer bij jouw nieuwe vibratie passen. Ze zuiveren en vernieuwen je lichtlichaam en je fysieke cellen heel diepgaand, zodat je in het licht van de goddelijke helderheid tot een nieuw zelfinzicht komt en je verder kunt ontplooien. Tegelijkertijd vormt het kristalwitte licht een stevige beschermlaag om je aura heen. In het witte licht mengen alle kleuren zich. Hierin ligt de kracht van de eenheid en kan de kristalwitte straal je tot diep in de eenheid van je goddelijke “IK BEN” leiden.
Aartsengel Gabrieël is met het element lucht verbonden. De adem houdt je in leven; de mens deelt de lucht met alle levende wezens op deze planeet. Lucht maakt dat iedereen zonder uitzondering kan overleven, zorgt voor iedereen evenveel, en daarin ligt een verenigde kracht. Tegelijkertijd is de adem een kosmische energiestroom. Laad je adem in je meditatie op met lichtvolte gedachten en laat hem door je heen stromen.
Soms kunnen angsten en zorgen je letterlijk de lucht afsnijden. Door een paar keer flink adem te halen, komen er ontspanning en verlichting; je laat los en mag alles wat jou bedrukt, overgeven. Aartsengel Gabriël staat je hierin met zijn verhelderende energieën liefdevol terzijde.

 

⇒ aartsengel Raphaël

Aartsengel Raphaël is de engel die met zijn trilling en energie heling, waarheid, en harmonisatie brengt. De kleurvibratie van Raphaël is samengesteld uit blauw (Geloof) en geel (Wijsheid). Deze krachtige samenstelling van energieën en kleuren helpen jouw om tegenstellingen op te heffen. Hij brengt je in harmonie. Groen is ook groeikracht, vandaar dat de groene kracht  onze gezondheid sterker maakt, zowel psychisch als lichamelijk. In het groen van de natuur vind je rust, ontspanning en evenwicht. Omdat de kleur ook met het hartcentrum correspondeert, spreekt aartsengel Raphaël je diepste innerlijke wijsheid aan, zodat je samen met de kracht van je geloof de goddelijke waarheid in je tot volle wasdom kunt brengen. 
Aartsengel Raphaël is verbonden met het element aarde. Zijn energieën werken krachtig op je in om je innerlijke waarheid hier en nu, in de realiteit van je leven, te leven. Dit is niet altijd de gemakkelijkste weg, omdat je vaak wordt aangemaand tegen de stroom in te zwemmen en je hart te volgen. Aartsengel Raphaël is hierbij je beschermende begeleider, omdat zijn energieën je tot in je fysieke bestaan sterken en in evenwicht brengen. Hij verbindt je met je innerlijke krachtbron, het goddelijke IK BEN.
Je kunt het licht van de groene helende Raphaël energie ook naar iemand toezenden die heling behoeft en er zo voor zorgen dat er heilzame vibraties naar die persoon toestromen. 

⇒ Aartsengel Uriël

Hier komt straks de tekst van aartsengel Uriel.